Info: wat is VPN echt?

VPN is een standaard op het internet en wordt in verschillende vormen miljoenen keren door bedrijven en ook overheden gebruikt voor veilige communicatie en datatransmissie op internet. Men kan deze tunnel ook wel "tunnel" noemen VPN er wordt een virtuele en gecodeerde verbinding tot stand gebracht tussen twee tegenpartijen. Alles wat er binnen deze gecodeerde communicatie (tunnel) gebeurt, is niet langer zichtbaar voor anderen via codering. In tegenstelling tot SSL of TLS, wat transmissie-coderingen voor webpagina's of e-mailservers zijn, is toegevoegd VPN, afhankelijk van het protocol, een gekwalificeerde authenticatie uitgevoerd. Dus een webpagina biedt u de gegevens via SSL gecodeerd in uw browser (https: //) maar dit ook voor iedereen en er is geen unieke relatie tussen uw browser en de webserver. bij VPN is dit anders. Tussen uw apparaat en dat VPNServer verifieert de authenticiteit van elkaar en brengt een unieke gegevensverbinding tot stand. Gegevens die kunnen worden onderschept op weg tussen deze twee contrapunten, zijn niet zichtbaar en blijven geheim.

Oké, tot nu toe de technologie.

Met VPN u meldt zich bij één aan VPNServer op. Daar krijg je omdat je als onderdeel van een netwerk ook een IP-adres krijgt toegewezen, wat voortaan als een identiteit naar buiten wordt geleid. Bovendien is in de regel alle communicatie via de VPN-Tunnel wordt daar alleen naar het "open internet" geleid. Dus je komt binnen via een VPNLever internet op een andere locatie. En niet alleen virtueel maar ook praktisch. omdat alle verkeer z.Bsp. Het opvragen van een webpagina gebeurt dan direct via de VPNServerlocatie en wordt vervolgens door de tunnel naar uw apparaat getransporteerd.

Klinkt ingewikkeld? Maar dat is het niet echt.

Ook gebruikt TOR VPN Verbindingen om de identiteit van gebruikers te verhullen. Met TOR (Onion) loggen meerdere gebruikers of deelnemers in het netwerk keer op keer in totdat ze uiteindelijk het "open internet" betreden. Sommige mensen gebruiken deze techniek VPN Aanbieders ook door "VPN Schakel verbindingen met meerdere kookplaten in.

 

 

 

 


Geplaatst op:01 / 26 / 2016

Laat een bericht achter

Zorg voor gelieerde links