Toegang tot surveillancegegevens in de VS wordt uitgebreid!

VS breidt ook het toezicht in Europa uit.

Parallel met de voltooiing van de nieuwe gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen Europa en de VS op maandag, zullen de toegangsrechten van de geheime diensten tot onderschepte gegevens enorm worden uitgebreid. Een exclusief rapport van The New York Times geeft aan dat de NSA ook andere Amerikaanse inlichtingendiensten en de FBI toegang zal geven tot onttrokken onbewerkte gegevens. Hoe dit schema eruit ziet, is nog niet bekend, de overdracht van onbewerkte gegevens is in ieder geval een absolute nieuwigheid.

De topprioriteit van "Privacy Shield" is echter juist de beperking van toegang tot inlichtingen voor Europese burgers in de VS voor EU-onderhandelaars. Deze gegevensbeschermingsverordening, die sceptisch werd ontvangen in Europa, houdt geenszins een einde aan de Amerikaanse massabewaking, omdat "er geen nieuwe beperkingen waren op het aftappen van gegevens", zei de legalist Walter Hötzendorfer tegen ORF.at. Er zouden alleen eerder genoemde beperkingen zijn. (Zie hieronder)

Momenteel in ORF.at
De tekst van de overeenkomst voor "Privacy Shield" stuitte op grote scepsis in Europa tijdens de presentatie op maandag, Gegevensbeschermers beschrijven de deal als een "grap"

Beperkingen die dat niet zijn.

Deze toegangsbeperkingen, die vooral Amerikaanse burgers treffen, zijn vervat in twee oudere presidentiële besluiten genaamd PPD-28 (Presidential Policy Directive 28) en Executive Order 12333. PPD-28 werd aangenomen als reactie op het NSA-schandaal van president Barack Obama aan het begin van 2014 en voorziet in uitgebreide regels voor interne controle en toezicht. Dit blijkt ook uit een brief van Robert Litt, de belangrijkste inlichtingenofficier die belast is met het gehele inlichtingencomplex, die maandag door de Commissie is gepubliceerd samen met het concept "Privacy Shield".

orf1

Deze passage komt uit een brief van de hoogste voorstander van intelligentie Robert Litt en werd ook gepubliceerd door de Europese Commissie.

Presidentieel besluit PPD 28 door 2014

PPD-28 betreft "Signal Intelligence en Gros", dat wil zeggen het tappen van volledige datastromen en geeft een lijst weer van de toegestane toepassingsgebieden. Het spectrum varieert van "monitoring van bepaalde activiteiten van buitenlandse mogendheden" tot terrorismebestrijding en "cybersecurity" tot het ontdekken van mogelijke bedreigingen voor de VS of een van haar bondgenoten in het algemeen. De FBI heeft ook legaal toegang tot deze gegevens voor onderzoek naar "transnationale misdrijven", maar alleen in gefilterde vorm nadat de NSA ze heeft vrijgegeven.

Geplande toegangsmaximalisatie

Het presidentiële besluit "12333 Executive Order 1981", evenals de 13470-update 2008.

Dat zal snel veranderen, omdat het presidentiële besluit "Executive Order 12333", ook genoemd door de EU in termen van gegevensminimalisatie, momenteel een update ondergaat. Terwijl PPD-28 afkomstig is van president Barack Obama, werd 12333 1981 al in werking getreden door de toenmalige president Ronald Reagan en vervolgens verschillende keren gewijzigd, onder meer gedurende de laatste maanden onder president George W. Bush in het jaar 2008 met het decreet 13470. Officieel werd deze update geïdentificeerd als een versterking van de rol van de Supreme Intelligence Officer, die ook een mandaat kreeg om een ​​raamwerk te creëren voor het distribueren van gegevens naar elk agentschap.

orf2

Deze passage in het EO 13470-besluit, dat nu wordt gehamerd, heeft gedurende zeven jaar weinig aandacht gekregen. 2008 is al aangekondigd om in de toekomst onbewerkte gegevens te verspreiden.

Het belangrijkste punt van 13470 is zelfs de directe toegang tot de CIA, de FBI en andere inlichtingenbureaus op basis van onbewerkte gegevens die zijn onderschept door de NSA. "Intelligentie" moet door de NSA worden verspreid, niet alleen in "definitief", dwz geëvalueerde vorm, maar ook in de "vorm zoals verzameld", staat in decreet 13470. De hoofdofficier van de geheime dienst krijgt de opdracht om een ​​passende set regels te maken die toegang tot onbewerkte NSA-gegevens door andere inlichtingenorganisaties mogelijk maken.

Authenticiteit bevestigd, tekst bestaat niet

De samenstelling van documenten van de Europese Commissie bij "Privacy Shield". De overeenkomst zelf wordt een ontwerp-adequaatheidsbesluit genoemd), de brief van Robert Litt is te vinden in bijlage 6 (De documenten werden ondertussen allemaal van het publiek verwijderd !!)

Na meer dan zeven jaar is deze reeks regels nu duidelijk klaar in zijn basis, wat ook advocaat-generaal Robert S. Litt bevestigde voor de "New York Times". Er is niet veel bekend over de inhoud van het 21-only ontwerp, maar de mogelijkheid om toegang te krijgen tot onbewerkte gegevens die alleen door NSA worden onderschept, is een paradigmaverschuiving. Zodra het bijbehorende besluit is voltooid, zal het aantal intelligentieanalisten toenemen vermenigvuldigen, die onafhankelijk kan worden bepaald in de enorme gegevenssets van de NSA. Hoeveel andere bureaus tot deze gegevens kunnen komen, is momenteel onduidelijk. In elk geval voorspelt het voor "Privacy Shield" en de gehele Europese gegevensbescherming niet veel als de toegangsmogelijkheden tot onbewerkte gegevens op een dergelijke manier worden vermenigvuldigd en op het gehele inlichtingencomplex worden geëvalueerd.

orf3

flickr.com/Brookings Instelling / CC BY-NC-ND 2.0

CC BY-NC-ND 2: Advocaat-generaal Robert S. Litt

Geen wettelijke bescherming tegen tikaanvallen

"Privacy Shield" had eind januari al beschikbaar moeten zijnDe belangrijkste geschillen werden blijkbaar pas in de afgelopen twee weken opgehelderd

Wettelijke bescherming voor Europeanen wordt niet geboden door de "Privacy Shield" -overeenkomst, zegt Walter Hötzendorfer, een specialist op het gebied van recht en bedrijfsinformatie aan de Universiteit van Wenen. Zelfs het wettelijke kader voor "Privacy Shield" is twijfelachtig, omdat het zeer de vraag is wat alleen de juridische kwaliteit van de relevante documenten in het "Federal Register" van de Verenigde Staten veroorzaakt. "Hier is scepsis passend", vervolgt Hötzendorfer, omdat de door de NSA zelf verzamelde gegevens niet zouden worden geminimaliseerd, uiterst beperkt zijn eerder de mogelijkheden van Europese burgers of bedrijven om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze informatieverwerking van hun gegevens.

Walter Hötzendorferorf4

De "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA), die het vastbinden van glasvezelkabels op Amerikaanse bodem regelt, biedt bijvoorbeeld juridische mogelijkheden om op te treden tegen bewezen misbruik van gegevens, zoals Hötzendorfer zegt uit paragraaf 96 van "Privacy Shield". "Tegen de monitoring zelf, die echter al een grondrechteninterventie is, is er geen klachtmogelijkheid onder FISA". Ook in de paragrafen 96 f. Het in de overeenkomst genoemde Amerikaanse statuut beperkt de draagwijdte voor Europeanen zodanig dat "dit geen effectieve manier is voor de getroffenen" om "op te treden tegen de grondrechteninterventie van de surveillance".

Het transatlantische verschil

"In de EU worden gegevens geacht te zijn gebruikt wanneer ze worden vastgelegd, maar in de Amerikaanse dictie alleen na hun evaluatie door middel van selectors," vervolgde Hötzendorfer. Het feit dat het grootste deel niet door mensen wordt gelezen, maar alleen wat is geselecteerd of delen ervan, is hoe dan ook duidelijk om redenen van capaciteit, maar het verandert niets aan het feit dat het gaat om ongedifferentieerde massabewaking van alle lopende over de respectieve kanaalcommunicatie-operaties.

orf5

Ook deze passage uit de tekst van "Privacy Shield" bevestigt dat het aftappen van gegevens "en Gros" geenszins beperkt was, alleen het gebruik ervan wordt beperkt door interne servicevoorschriften van de geheime diensten.

Walter Hötzendorfer geeft les en onderzoekt in de werkgroep Legal Informatics het Departement Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Wenen

"Dit is een voorwaarde om te kunnen selecteren en is al een grondrechteninterventie in overeenstemming met het Europese begrip van de wet." Het "privacyschild" bood ombudspersonen, hoewel het individuele klachten accepteerde, zei Hötzendorfer. Natuurlijk wordt alleen gecontroleerd of "of de Amerikaanse wetgeving is nageleefd - of de grondrechten van de betrokkene zijn geschonden in overeenstemming met het Europese begrip, maar niet". Dus zelfs als dit klachtenmechanisme nuttig blijkt te zijn, blijft het materiële probleem dat toezicht, zoals erkend door het Hof van Justitie als onverenigbaar met de grondrechten van de EU, blijft bestaan ​​en zich ertegen verzet, aangezien het wettig is volgens het Amerikaanse recht kan het niet laten. "

Eerst gepubliceerd op: https://fm4.orf.at/stories/1767986/


Geplaatst op:03 / 02 / 2016

Laat een bericht achter